13 พ.ย. 65 งานประกวดวัตถุมงคลพระเครื่องด้วยเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์ TSTI แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6

ขอเชิญผู้นิยม สะสม พระเครื่อง วัตถุมงคลเข้าร่วมงาน "งานประกวดวัตถุมงคลพระเครื่องด้วยเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์ TSTI แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6" ในวันที่ 13 พ.ย. 2565 ณ. วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ มีรายละเอียดตามนี้เลยครับ

งานประกวดวัตถุมงคลพระเครื่องด้วยเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์ TSTI แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6