ร้าน เจ ที พระเครื่อง เป็นศูนย์รวมพระสมเด็จของท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) แห่งวัดระฆัง ทุกยุค(ยุคต้น ยุคกลาง ยุคปลาย) ทุกพิมพ์ เพื่อการศึกษา สะสม แลกเปลี่ยน ดังคำที่ว่าพระสมเด็จของท่านผู้ที่ได้ครอบครองต้องมีบุญวาสนา พุทธคุณครอบจักรวาลเป็นจักรพรรดิแห่งพระเครื่อง และมีปริศนาธรรมในพระสมเด็จที่ควรศึกษาไว้ พระสมเด็จวัดระฆังถือว่าเป็นวัตถุโบราณที่มีอายุมากกว่า 150 ปี

J.T. Amulet Shop is the collection center of Phra Somdet Phra Phutthachan (Toh Prahmarangsi) of Wat Rakang of all eras (Early, Middle Ages, Late Era) of all shape for study, collecting, exchanging as the words said. that His Majesty the King who possesses must have merit and fortune Putthakhun Kwong Kawan is the emperor of amulets. and there are riddles in Phra Somdej that should be studied Phra Somdet Wat Rakang is considered an antique that is over 150 years old.

งานประกวดพระจัดโดย TSTI

ภาพการรับรางวัลจากงานประกวดพระสมเด็จ ติดอันดับที่ 1 พระสมเด็จพิมพ์ใหญ่

เราได้ทำการส่งพระตรวจสอบว่าเป็นพระแท้ ทันยุค และสร้างโดยท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ทุกองค์ ตามมาตราฐานของสถาบันพระแท้สมเด็จโตประเทศไทย(TSTI) โดยใช้หลักการวิทยาศาสตร์ ตรวจสอบอายุพระเครื่อง เนื้อหามวลสาร ส่วนพิมพ์นั้นขึ้นกับค่านิยมของแต่ละกลุ่มบุคคล ท่านเช่าพระสมเด็จกับเราแล้วมั่นใจเพราะพระทุกองค์ได้รับการรับรองอย่างถูกต้อง

Welcome. Nowadays, the popularity of worshiping amulets is not only in Thailand. It is distributed all over Thailand, especially in Asia such as China, Singapore, etc. The worship of Thai amulets is believed to make the trade rich. Preventing harm and making people have mercy on us. Phra Somdej Wat Rakhang is a valuable amulet for both Thais and foreigners to respect. If anyone has one, it is regarded as a highly auspicious life.

We have sent amulets to verify that they are authentic, up-to-date, and created by all of Somdet Phra Phutthachan. According to the standards of the THAILAND GENUINE SOMDEJ-TOH AMULET INSTITUTE(TSTI) using scientific principles Check the amulet's age. mass content The type depends on the values of each group of people. You can rent Phra Somdej with us and be confident because all amulets are certified correctly.

ตรวจสอบใบรับรองพระเครื่อง

facebook

ติดตามข่าวสาร

youtube

เนื้อหาวิดีโอ

เชิญพิจารณาพระเครื่องตามความชอบ

พระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ เกศทะลุซุ้ม เนื้อตะกั่วถ้ำชา หลังตราสัญลักษณ์ ร.4 ไม่ตัดปีก (#015)
พระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ เกศทะลุซุ้ม เนื้อตะกั่วถ้ำชา หลังตราสัญลักษณ์ ร.4 ไม่ตัดปีก (#015)

พระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ เกศทะลุซุ้ม เนื้อตะกั่วถ้ำชา หลังตราสัญลักษณ์ ร.4 ไม่ตัดปีก (#015)

พระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ เกศทะลุซุ้ม เนื้อตะกั่วถ้ำชา หลังตราสัญลักษณ์ ร.4 ไม่ตัดปีก พระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ เกศทะลุซุ้ม เนื้อตะกั่วถ้ำชา หลังตราสัญลักษณ์ ร.4 ไม่ตัดปีก พระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ เกศทะลุซุ้ม เนื้อตะกั่วถ้ำชา หลังตราสัญลักษณ์ ร.4 ไม่ตัดปีก พระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ เกศทะลุซุ้ม เนื้อตะกั่วถ้ำชา หลังตราสัญลักษณ์ ร.4 ไม่ตัดปีก พระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ เกศทะลุซุ้ม เนื้อตะกั่วถ้ำชา หลังตราสัญลักษณ์ ร.4 ไม่ตัดปีก
รายละเอียด พระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ เกศทะลุซุ้ม เนื้อตะกั่วถ้ำชา หลังตราสัญลักษณ์ ร.4 ไม่ตัดปีก เป็นพระยุคปลายของสมเด็จท่าน เนื้อตะกั่วยุบ ย่น แสดงถึงอายุพระ สวยสมบูรณ์
สถานะ พระโชว์
ขนาด (เซนติเมตร) Diameter 4.5
ราคา -
ใบรับรองพระแท้ -
พระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ เกศทะลุซุ้ม (#004)
พระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ เกศทะลุซุ้ม (#004)

พระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ เกศทะลุซุ้ม (#004)

พระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่เกศทะลุซุ้ม พระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่เกศทะลุซุ้ม พระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่เกศทะลุซุ้ม พระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่เกศทะลุซุ้ม ภาพขยาย
รายละเอียด พระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่เกศทะลุซุ้ม เนื้อแกร่ง แตกลายงาสวย ไม่เคยผ่านการใช้ มวลสารชัดเจน เส้นซุ้มซ้ายมือองค์พระเป็นลักษณะการกดพิมพ์ไม่เต็ม ด้านขอบข้างดูแล้วรู้สึกถึงความเก่าแกร่งของพระ
สถานะ พร้อมเช่า  contact us
ขนาด (เซนติเมตร) 2.5 * 3.8
ราคา 1,500,000 บาท
ใบรับรองพระแท้ ใบรับรองพระแท้
พระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ (#005)
พระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ (#005)

พระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ (#005)

พระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ พระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ พระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ พระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ ภาพขยาย
รายละเอียด พระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ เป็นพระยุคต้นถึงยุคกลางของเจ้าประคุณสมเด็จโต พระบิดตัวธรรมชาติความแห้งเก่า แตกลายงาสวยมากๆ ด้านหลังองค์พระเป็นแบบใช้นิ้วมือกดพิมพ์ หลังนูนเล็กน้อย เนื้อหามวลสารเยอะตามแบบฉบับพระยุคต้น ไม่ผ่านการใช้ สวยงามคลาสสิค
สถานะ พร้อมเช่า  contact us
ขนาด (เซนติเมตร) 2.3 * 3.6
ราคา 1,200,000 บาท
ใบรับรองพระแท้ ใบรับรองพระแท้
พระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ทรงเจดีย์ (#016)

พระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ (#016)

พระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ (#016) พระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ (#016) พระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ (#016) พระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ (#016) พระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ (#016)
รายละเอียด พระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ วรรณะสีเหลือง เนื้อแกร่งหนึกนุ่ม พระยุคต้นของสมเด็จโต ไม่มีอุด ไม่มีซ่อม ลักษณะหลังแบบกาบหมาก
สถานะ พร้อมเช่า contact us
ขนาด (เซนติเมตร) 2.5 * 3.8
ราคา 2,500,000 บาท
ใบรับรองพระแท้ รอเอกสาร